نمونه پروژه ها

شو روم

چراغ های استفاده شده ترک لایت (ریلی) ۳۰ وات بمنظور نورپردازی و بلد کردن فضاهای خاص و چراغ نور خطی عرض ۲ سانتیمتر برای نورپردازی راهرو