دسته بندی محصولات

محصولات خطی

این نوع چراغ‌ها باعرض‌های مختلف و در 2 نوع توکار و روکار به طولی با ضریب 50cm طراحی و تولید می‌شود. این دسته از چراغ ها دارای درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0/9 می باشد.

دارای 2 مدل روکار و توکار
طولی با ضریب 50cm
نمونه محصولات

نمونه محصولات خطی

دقت در طراحی، کیفیت تولید و استفاده از مواد اولیه مرغوب از بارزترین ویژگی های ماست

نمونه پروفیل ها

دسترسی سریع

موارد دیگر :