دسته بندی محصولات

محصولات هندسی

این نوع چراغ‌ها با عرض 5cm و ضریبی از 50cm برای هر ضلع، قابل ساخت می‌باشد.
در 2 نوع روکار و آویز، با اشکال هندسی مربع، مستطیل، چندضلعی و لوزی طراحی و تولید می‌شود

دارای 2 مدل روکار و توکار
تولید در اشکال هندسی
نمونه محصولات

نمونه محصولات هندسی

دقت در طراحی، کیفیت تولید و استفاده از مواد اولیه مرغوب از بارزترین ویژگی های ماست
دسترسی سریع

موارد دیگر :