نمونه پروژه ها

پروژه فروشگاه مینیاتور

چراغ نور مخفی با شدت نور بسیار بالا جدیدترین نوع نورپردازی فروشگاهی چراغ بصورتی که منبع نور دیده نمیشود و شدت نور محیط را طبق لوکس مورد نظر تعیین میکند