نمونه پروژه ها

پروژه فضای اداری

چراغ های خطی عرض ۵ سانتیمتر توکار هر متر معادل ۶۰ وات مصرف و رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین