نمونه پروژه ها

پروژه فضای باز کارخانه

پروژکتور Cob بالنز ۶۰ درجه و پرتاب نور ۴۰ متر مفید برای نورپردازی محوطه