نمونه پروژه ها

پروژه فروشگاه سیاوود باکری

چراغ نور مخفی با قابلیت دیمیبل جدیدترین نوع چراغ بصورتی که منبع نور دیده نمیشود و شدت نور متغییر طبق سلیقه ی مشتری قابل تغییر میباشد .