نمونه پروژه ها

پروژه گونا گالری

چراغ های خطی عرض ۵ سانتیمتر روکار هر متر معادل ۶۰ وات مصرف و رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین چراغ های استفاده شده ترک لایت (ریلی) ۳۰ وات بمنظور نورپردازی و بلد کردن فضاهای خاص